Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Užitočné informácie

Nemocnica nedisponuje priestorom na Bohoslužby a ani kaplnkou. Duchovnú službu v nemocnici, ktorej hlavným poslaním je sprostredkovanie spásy veriacim kresťanom katolíkom je zabezpečená farským kňazom, ktorý do zdravotníckeho zariadenia prichádza v stanovenom čase (pondelok, štvrtok), prípadne na výslovné želanie pacienta.

Pacientom je k dispozícií lekáreň Dr. Max ktorá sa nachádzajú na pravej strane vestibulu nemocnice.

Otváracie hodiny:
Pondelok až piatok: 07:00 – 15:30 hod.

Pacientom a návštevníkom je k dispozícii bufet nachádzajúci sa vo vestibule polikliniky.

Otváracie hodiny:
Pondelok až piatok: 06:30 – 12:00 hod.

Okrem bufetu sa v priestoroch nemocnice (na prízemí) nachádza nápojový automat.

K hospitalizácii je potrebné si priniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • doklad práceneschopnosti, ak bol vystavený
 • zdravotnú dokumentáciu
 • odporúčanie od obvodného gynekológa
 • výsledky vyšetrení
 • lieky, ktoré bežne užívate (dlhodobo), zdravotnícke pomôcky

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • domácu obuv
 • nočnú bielizeň a župan
 • hygienické potreby
Ak to nie je nevyhnutné do nemocnice si neberte:
 • veľký finančný obnos
 • zlato a iné cennosti
 • živé kvety

V prípade, že máte v nemocnici počas doby hospitalizácie pri sebe väčší obnos peňazí alebo cennosti, máme pre Vás k dispozícii trezor,kde si môžete tieto Vaše osobné veci odložiť.