Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Manažment

Predstavenstvo

Marek Duban, MBA, DiS.. – predseda predstavenstva
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA – člen predstavenstva
MUDr. Igor Pramuk, MPH - člen predstavenstva
Mgr. Dana Miňová, PhD. - člen predstavenstva

Dozorná rada
Predseda dozornej rady MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA
Člen dozornej rady Mgr. Jozef Mathia
Člen dozornej rady Mgr. Ján Janovčík

Vedenie nemocnice
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. -  riaditeľ
PhDr. Mária Ivanová. -  zástupca riaditeľa
Mgr. Eva Valentová - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Renáta Szépeová, PhD. - námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Organizačná štruktúra