Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Pneumologická a ftizeologická ambulancia

Pneumologická a ftizeologická ambulancia je zložkou špeciálnej ambulantnej starostlivosti, na ktorú prichádzajú pacienti na odporúčanie odborného lekára, príp. praktického lekára.

OZNAM:

Vážení pacienti,
oznamujeme Vám, že od 01.02.2017 Pľúcna ambulacia Všeobecnej nemocnice v Banskej Štiavnici má zmenené ordinačné hodiny nasledovne:

Utorok: 7:00 – 12.30 hod.   13,00 – 15,30 hod.
Štvrtok: 7:00 – 12.30 hod.   13,00 – 15,30 hod.
prestávka na obed 12:30 -13.00 hod.

V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadom možnosti vyšetrenia v iných           súkromných ambulanciách, obráťte sa, prosím na našu RECEPCIU - kontakt: 045/6709 122.
Ďakujeme za pochopenie.

-----------------------------------------------------------------------------

 Ambulancia pneumológie a ftizeológie vykonáva a poskytuje nasledovné služby:

  • základné kompletné vyšetrenie;
  • epidemiologický rozbor tbc a netbc ochorení dýchacieho ústrojenstva a návrh potrebných opatrení;
  • očkovania proti tbc, aktívne vyhľadávanie chorých na tbc, ako aj osôb so zvýšeným rizikom ochorenia na tbc, aktívne vyhľadávania chorých na zhubné nádory a iné ochorenia dýchacieho ústrojenstva;
  • ambulantnú starostlivosť a stanovenie diagnózy;
  • v indikovaných prípadoch odosielanie do ústavnej zdravotnej starostlivosti na liečenie alebo na určenie diagnózy;
  • kontrolné vyšetrenia s vyhodnotením prístrojových a laboratórnych vyšetrení;
  • v rámci svojho odboru posudzuje dočasnú práceneschopnosť, vypracováva podklady pre posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, prípadne invalidity;
  • poskytuje konziliárne služby;
  • vykonáva dispenzárnu starostlivosť a zdravotnú osvetu;
  • spolupracuje s onkológom, alergológom a inými odbormi.

Ambulantné hodiny


Pracovná doba
Prestávka na obed
Utorok
07:00 - 15:3012:30 - 13:00
Štvrtok
07:00 - 15:3012:30 - 13:00


Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom,
Prevádzka Banská Štiavnica
Bratská 17
969 01 Banská Štiavnica

Ambulancia je situovaná na 1.poschodí v pavilóne A zdravotníckeho zariadenia so samostatným vstupom.

Telefonický kontakt:  045/6942 131
                                        045/6942 215 - kalmetizácia