Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancie

Ambulancia v odbore dermatovenerológa

Na kožnej ambulancii poskytujeme komplexnú dermatologickú starostlivosť  a liečbu podľa najnovších trendov v odbore dospelých aj detských pacientov.

Ambulancia vnútorného lekárstva

Na ambulanciu v odbore vnútorné lekárstvo  prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Chirurgická ambulancia

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.

FRO ambulancia

Ambulancia je účelové pracovisko so zameraním na diagnostiku, liečbu a prevenciu  porúch zdravia a ich následkov. V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry. V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností.

Pneumologická a ftizeologická ambulancia

Pneumologická a ftizeologická ambulancia je zložkou špeciálnej ambulantnej starostlivosti, na ktorú prichádzajú pacienti na odporúčanie odborného lekára, príp. praktického lekára.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené