Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Posedenie pri stromčeku v nemocnici Banská Štiavnica

Čas vianočných sviatkov je čas pohody a čas, kedy sa stretávajú rodiny, blízky. Zastavíme sa a užívame si kruh našej rodiny. Naše príbytky si vyzdobíme stromčekom a vianočnou výzdobou.

V nemocnici v Banskej Štiavnici sa  ani počas sviatkov  nezastaví pracovný ruch a nie všetci pacienti môžu byť v kruhu svojej rodiny. Preto sme dňa 21.12.2016   v jedálni nemocnice   našim pacientom vytvorili vianočnú atmosféru. Ozdobený stromček, na stole vianočné pečivo a tóny  Tichá noc svätá noc.

DSCN0143.JPG

Znova za spolupráce Súkromnej materskej  škôlky Guliver a našich dobrovoľníkov, si deti pripravili krásne stvárnenie jasličiek aj troch kráľov. Spolu s p. učiteľkami nám všetkým - pacientom ale aj personálu, pripravili nádherný zážitok.

Prišli aj dobrovoľníci, ktorý vystúpili  pre pacientov , ktorý nemohli  opustiť oddelenie.
Harmonikár nás sprevádzal na harmonike a aj chodbou oddelenia sa rozliehali vianočné pesničky  aj modlitbička, o čo sa postarali dobrovoľníčky.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a postarali o priebeh týchto prekrásnych chvíľ, kde sme si vytvorili jednu veľkú rodinu.

DSCN0137.JPG

Ukončil sa rok 2016 . V našej nemocnici v Banskej Štiavnici, sme v ňom spustili projekt dobrovoľníctva Krajší deň.  Kde chceme vytvoriť našim pacientom, čo najlepšie strávený čas v nemocničnom prostredí, kde sa cítia často osamelí. Vlastnou iniciatívou sa nám prihlásili dobrovoľníčky, ktoré spríjemňujú chvíle našim pacientom,  pravidelnou dochádzkou. Jedenkrát v týždni,  venujú hodinu pacientom. Je to aj jednorazová  pomocou, vystúpením, maľbou do našej spoločenskej miestnosti, aj inou nezištnou pomocou pacientom. Niekedy stačí teplé slovo, v lete vychádzka do záhrady. Každý kto má záujem zapojiť sa do projektu Krajší deň, nás nájde na stránke www.krajsi-den.sk, alebo na  t. č. 0911 155 334 .

Ďakujeme  ľudom s veľkým srdcom, myslíme, že sú všade okolo nás.

DSCN0144.JPG

DSCN0112.JPG

DSCN0118.JPG